องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 

 

 

o5 ข่าวประชาสัมพันธ์


งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดและศาลากลางหมู่บ้านในเขตพื้นที่....

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดและศาลากลางหมู่บ้านในเขตพื้นที่....
 
ม.8
ม.11
ม.12
ม.13
ม.14
ม.16
ม.17
ม.18
ม.5
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง