องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangtalad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 #ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 เพื่อทราบ... [ 15 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมตามการขยายระยะเวลา) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่งนตำบลยางตลาด ️🛎️🛎️ท่านที่ได้รับหนังสือแจ้ง ขอความร่วมมือตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ [ 30 ม.ค. 2567 ]6
3 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ กองคลัง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและส [ 25 ม.ค. 2567 ]1
4 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวราพงษ์ เศรษฐ์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ กองคลัง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่ [ 23 ม.ค. 2567 ]1
5 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 ณ บ้านดงบ่อใต้ หมู่ที่ 19 และบ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 20 [ 10 ม.ค. 2567 ]3
6 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 ณ บ้านค้อ หมู่ที่ 3 [ 9 ม.ค. 2567 ]1
7 📣📣📣ประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย🔊🔊 ประจำปี พ.ศ. 2567 #งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 4 ม.ค. 2567 ]3
8 #เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องครบถ้วน #องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ และระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 เรื่อง ดังนีิ้ 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดิ [ 4 ธ.ค. 2566 ]7
9 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด [ 24 พ.ย. 2566 ]8
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]3
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]7
12 วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านเปลือย หมู่ที่ 5 และบ้านยางน้อย หมู่ที่ 6 [ 16 พ.ย. 2566 ]3
13 วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 18 [ 15 พ.ย. 2566 ]4
14 วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านดอนยูงน้อย หมู่ที่ 12 และบ้านดอนยูง หมู่ที่16 [ 14 พ.ย. 2566 ]3
15 วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านดอนยูงสวรรค์ หมู่ที่ 17 และบ้านจอมศรี หมู่ที่15 [ 10 พ.ย. 2566 ]3
16 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านอร่ามมงคล หมู่ที่ 9 [ 9 พ.ย. 2566 ]4
17 วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 13-14 [ 8 พ.ย. 2566 ]5
18 ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 วันนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่นอกเขต ณ บ้านค้อ หมู่ที่ 3 บ้าน บ้านดงบ่อ หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 19 [ 3 พ.ย. 2566 ]10
19 วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ณ บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 และ 8 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]11
20 ด้านกีฬา เรื่อง การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน [ 25 ต.ค. 2566 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7